Nelectra's samenwerkingsverbanden


BouwunieBouwunie-rgb

Nelectra werkt nauw samen met Bouwunie.                                                                                                                                            

Door deze nauwe samenwerking met de kmo-bouwfederatie kunnen elekro-installatiebedrijven ook vragen stellen aan de adviesdiensten van Bouwunie.

 

 

FBZ - Fonds voor bestaanszekerheid voor de sector van de Elektriciens

Het Fonds voor Bestaanszekerheid voor de sector van de elektriciens werd opgericht in de schoot van het Paritair subcomité voor de elektriciens: installatie en distributie (PsC 149.01) op 10 maart 1969 (Koninklijk Besluit).

Het Fonds heeft de volgende opdrachten:

 • de toekenning en uitkering van bepaalde aanvullende sociale voordelen;
 • de inning en de invordering van de bijdragen bij de werkgevers van de sector;
 • de financiering van de vorming voor werknemers- en werkgeversorganisaties;
 • de inning en de invordering van de bijdrage en de toekenning en uitkering van een eindejaarspremie;
 • de financiering van een deel van de werking en sommige initiatieven van de vzw's Vormelek en Tecnolec;
 • het op aanvraag door de werkgever afleveren van tewerkstellingsattesten;
 • het op zich nemen van bijzondere bijdragen;
 • en tenslotte het voorzien van de inning van de bijdrage bestemd voor de financiering en de inrichting van het sociaal sectoraal pensioenstelsel.


Volta

Volta is de paritaire organisatie die opleidingen voor werknemers in de elektrosector faciliteert en normering en technologie opvolgt.

Nelectra is één van de stichtende partners en zetelt er in het bestuur.


Wolters Kluwer

Nelectra-leden krijgen korting op de, op het moment van aankoop geldende, verkoopprijs van de publicaties van Wolters Kluwer. 25 naslagwerken zoals 'Veilig werken aan elektrische installaties', 'Bliksembeveiliging' en 'Elektrische kabels en leidingen' bestelt u met korting als u lid bent van Nelectra.

Alia security

Nelectra schenkt bijzondere aandacht aan de gereglementeerde sector van de elektronische alarmen. Mede daardoor zijn wij in de samenwerking ALIA SECURITY gestapt om de belangen van onze alarminstallateurs zowel op nationaal als op Europees vlak te kunnen verdedigen.

Nelectra-leden, beveiligingsondernemer, zijn automatisch ook lid van Alia Security.
 

Vinçotte

Nelectra kan haar leden dankzij de samenwerking met VINCOTTE
gratis volgende dienstverlening aanbieden:

 • Technisch advies in alle vakdomeinen (AREI-wetgeving, EMC, verlichting, databekabeling, PV-installaties, warmtepomptechnologie, brandbeveiliging…) via de Technologische Adviesdienst van Tecnolec. Als NELECTRA-lid woont u de technische Tecnolec-avonden tegen voordeeltarief bij.
 • Inlichtingen over Belgische en Europese normeringen en richtlijnen
 • Leden kunnen ook steeds het meest recente AREI “online” consulteren op deze ledenwebsite