JUBI Juridische Bijstand & online schuldinvordering

Jubi folder 2018

Online schuldinvordering: een effectieve oplossing tegen wanbetalers

Bijna alle leden krijgen ooit te maken met ‘slechte betalers’. Het schrijven van herinneringsbrieven en de eventuele ingebrekestelling zijn zeer tijdrovende bezigheden die bovendien vaak weinig resultaat opleveren. Daarom biedt Nelectra een unieke oplossing aan: in samenwerking met advocatenkantoor Beelen en softwarebedrijf CollectOnline kunt u via een eenvoudige online toepassing de deels of helemaal niet betaalde facturen aanpakken. Het maakt niet uit of het over een groot of klein bedrag gaat: na invoering van de betreffende factuur in het systeem start u de automatische herinneringsprocedure op en zit uw werk er zo goed als helemaal op!

U behoudt echter op ieder moment de volledige controle over de procedure en kunt continu uw dossiers opvolgen.


Juridische bijstand – bijkomend voordeel

Nelectra krijgt heel wat juridische vragen van haar leden, sommige kunnen we direct beantwoorden, voor andere vragen is advies en begeleiding door een raadsman meer aangewezen. Een advocatenbureau of een consultancybedrijf aanspreken is vaak moeilijk en niet altijd opportuun, toch… U heeft nood aan snelle, oplossingsgerichte adviezen in mensentaal en op maat van uw bedrijf.

Om dit te verwezenlijken, heeft Nelectra een samenwerking met Advocatenkantoor Beelen opgezet. Via deze samenwerking en via uw aansluiting bij de Nelectra-dienst 'Online Schuldinvordering en Juridische Bijstand', kunt u zich als zaakvoerder of vennoot laten adviseren door de advocaten van het Bureau, gespecialiseerd in meerdere materies op zowel beroepsmatig vlak als voor privézaken. Indien moet overgegaan worden tot een uitgebreider advies of een rechtszaak, geniet u van een belangrijke korting op het normale uurtarief. Ook voor dossiers met betrekking tot onbetaalde facturen die wegens betwisting niet meer via het Online Schuldinvorderingspakket (CollectOnline) kunnen behandeld worden, zal u, indien u beslist de procedure toch verder te zetten, kunnen genieten van het voordeeltarief.

 

Meer informatie? Download onderstaande JUBI folder:

JUBI folder

Bekijk onderstaand de volledige procedure van schuldinvordering.

Schuldinvordering

Overtuigd? Download onderstaand het intekendocument, vul volledig in en stuur het formulier terug naar Nelectra. Verdere instructies worden aangegegeven.

JUBI intekendocument

Getuigenissen van onze leden

Vincent Motmans – D’tral Beveiliging
“We merkten dat er steeds meer mensen hun betaling uitstellen. Toen we wisten dat onze beroepsfederatie een invorderingssysteem aanbood aan een scherpe ledenprijs, hebben we dan ook onmiddellijk ingetekend. Sinds we met dit systeem werken kunnen we – mits een zorgvuldige planning – veel geld innen dat vroeger verloren zou zijn gegaan.”

Hans De Groote – Irka Security
“Het systeem is zeer flexibel te hanteren en gebruiksvriendelijk, waarmee we nu heel veel administratieve rompslomp vermijden. We merken duidelijk het afschrikkingseffect van de advocaat, temeer daar er onmiddellijk een schadebeding en interesten bovenop de hoofdsom komen. Het is zeer geruststellend te weten dat je een stok achter de deur hebt indien nodig.”

Rudy Boschmans – Safe Systems
“Tegenwoordig doen mensen sneller “moeilijk” over hun installatie en proberen ze een betaling te vermijden of uit te stellen. In vele gevallen is een brief van een advocaat al voldoende om je geld vast te krijgen, maar we hebben ook een dossier gehad waarbij de invordering effectief door de gerechtsdeurwaarder zelf moest gebeuren. Voor niet-geprotesteerde facturen is alles gelukkig in dit lidgeld inbegrepen.”

Katrien Taelman – Electro Taelman
“We werkten al sinds jaren met een eigen invorderingssysteem, maar hier kroop veel tijd en werk in, zonder efficiënte resultaten. Nu beschikken we over een gemakkelijk te gebruiken systeem, dat voor verschillende gebruikers transparant is en waarin er kan gecommuniceerd worden met Nelectra en het advocatenkantoor. Bovendien levert het ook effectief resultaten qua invordering.”

Wenst u meer informatie omtrent JUBI? Contacteer onze collega, Nadia Van Nuffel.