WEBINAR: Welke installatiemaatregelen zijn nodig om bij brand het gebouw veilig te kunnen verlaten?

Webinar 22 03


In het AREI staan voorschriften om brand te voorkomen maar het bevat eveneens maatregelen die vooraf moeten voorzien worden opdat mensen op een veilige wijze het gebouw kunnen verlaten als er toch brand uitbreekt. Welke bepalingen moeten worden toegepast in beide situaties?
Het AREI omschrijft de elektrische maatregelen die genomen moeten worden, daarnaast dient er ook rekening gehouden te worden met de ‘brandnormen” die omschrijven hoe het brandrisico benaderd en geconcipieerd moet worden.

In dit webinar verneemt u ook:

  • welke kabels gebruikt moeten worden, hoe ze bevestigd en aangesloten moeten worden;
  • welk specifiek installatiemateriaal noodzakelijk is;
  • hoe een risicoanalyse brand u kan helpen bij de installatie;
  • hoe u tot een indeling van de ruimten en het brandrisico komt;
  • wat u kan leren uit het brandweerverslag;
  • welke bijkomende documenten aan het dossier van de elektrische installatie voor de keuring moeten worden toegevoegd.

Doelgroep? Installateurs  

Kostprijs? Dit webinar is GRATIS voor leden.
Geen lid? Indien uw lidgeld 2 dagen voor het webinar betaald is, kan u eveneens volgen. 

Lesgever? Rudy Van den Bergh, specialist AREI

Vragen over dit webinar? Contacteer Nelectra-adviseur Freddy Steenackers, freddy.steenackers@nelectra.be

Ter info: Een link naar het webinar wordt u twee dagen voor het webinar toegestuurd, op de dag van het webinar ontvangt u herinneringen. Dit webinar is live en u kan tijdens de online infosessie ook al uw vragen voorleggen. 

Datum en tijdstip:
2021-03-22T18:00:00 2021-03-22T19:00:00
Locatie:
Online
Adres:


Aanmeldperiode:
2021-01-11T12:00:00 2021-03-18T10:00:00

Logo VLAIO